• Wywrota
  www.wywrota.pl

  Komuna internetowa

 • Podcast literacki
 • Cuando no dices nada ... (kiedy nic nie mówisz ...)

  słowa, muzyka i wykonanie: Witold Adam Rosołowski
  para Lori Solis Witold Adam Rosołowski


 • Ach, gdyby tak pod malachitowym niebem (ah, si es así bajo el cielo de malaquita)

  Słowa, muzyka i wykonanie: Witold Adam Rosołowski
  Para Lori Solis Witold Adam Rosołowski


 • Garbaty czas mknie naprzód...

  Marek Kielgrzymski


 • Gazon półmrocza

  Marek Kielgrzymski


 • Nikt z nas nie jest Bogiem...

  Marek Kielgrzymski


 • Powtórzenia duplikator

  Marek Kielgrzymski


 • Z przemijaniem smutnieję

  Marek Kielgrzymski


 • Alegorie przesileń

  1996 Marek Kielgrzymski


 • Asymetria

  Proza 2004 Marek Kielgrzymski


 • Chore gardło

  Proza poetycka 1999 Marek Kielgrzymski


 • Coś na kształt prozy Charlesa Bukowskiego

  Marek Kielgrzymski


 • Dwadzieścia cztery metry nad ziemią

  Proza poetycka 2000/2001 Marek Kielgrzymski


 • W oczekiwaniu na

  Proza Marek Kielgrzymski


 • Wkładam dwa palce do ust...

  Proza poetycka Marek Kielgrzymski


 • brudnopis

  2006 Marek Kielgrzymski


 • Dziennik 2006

  Marek Kielgrzymski


 • gradość

  2014 Marek Kielgrzymski


 • krajobraz z pewną ilością ptaków

  2018 Marek Kielgrzymski


 • motywy powtarzalne

  2014 Marek Kielgrzymski


 • opór

  2014 Marek Kielgrzymski


 • owoc północny

  2015 Marek Kielgrzymski


 • twarz 1

  2008 Marek Kielgrzymski


 • z zapytaniem (głuszec)

  2008 Marek Kielgrzymski


 • ES FELICIDAD (szczęście ...)

  słowa, muzyka i wykonanie - Witold Adam Rosołowski
  para Lori Solis Witold Adam Rosołowski


 • Ja i wszystko

  śmierdzący leń SO&LO


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene